top of page

Otonom insansız kara araçları tasarım yarışması


Hayallerinizi ve becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz insansız ve otonom kara araçları tasarım yarışması 'Roboik' sizi bekliyor. Kayıtlar 15 Kasım'a kadar uzatılmıştır.

ROBOİK – İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması’nın ana amacı, doğrudan ya da dolaylı katkıyla operasyona katılan güvenlik güçlerinin kayıp vermeden görevlerini tamamlamalarına olanak tanıyacak insansız sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesidir. Dolayısıyla iç güvenlik ya da askeri alanda operasyonel kabiliyetlerin arttırılması, hata payının düşürülmesi, personel zayiatının minimuma indirilmesi bu yarışların temel odak noktası olarak belirlenmiştir.

Bu tarz bir yarışma, bir çeşit ortak ar-ge platformu gibi düşünülerek yapılandırılmış ve hayata geçirilmiştir. 2017 yılında ilk kez gerçekleştirilecek olan yarışma fikir aşamasında endüstriyel tasarıma geçişi sağlayacak çalışmalara yön vermek ve desteklemek amacını taşımaktadır.

Savunma sanayi, sadece belirli bir kulvarda çalışan firmaların katılım sağladığı bir alan olmaktan çıkarılarak daha büyük katkıların hızla sağlandığı, etki ve nüfuz alanının genişletildiği bir sanayi dalına dönüştürülmelidir. Bu yarışma geniş katılımın sağlandığı bir sanayinin oluşturulması için bir arayüz görevi üstlenecektir..

4 Ağustos'ta başlayan başvurular, 15 Kasım 2017 tarihine kadar devam edecek. Serbest çizim kategorisinde 30 bin TL, 3B model tasarım kategorisinde ise 100 bin TL'lik ödül verilecek.

Katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://roboik.ssm.gov.tr/

Katılımcıların, 15 Kasım'a kadar özgün tasarımlarını belirtilen formatlarda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

bottom of page