top of page

EĞİTSEL OYUN TASARIM YARIŞMASI


Ortaokul öğrencileri için düzenlenmiş kodlama yarışması. Tüm katılımcılar Scratch ile eğitsel amaçlı bir oyun tasarımı hazırlayarak yarışmaya katılabilirler. Bu kodlama yarışmasına tüm ortaokul 5, 6,7. Sınıf öğrencileri katılabilir. Balkanlar koleji tarafından düzenlenen eğitsel oyun tasarım yarışmasında birincilik ödülü Tablet bilgisayar, ikincilik ödülü fotograf makinesi, üçüncülük ödülü Tübitak kitap setidir. Başvurular ve daha fazla bilgi için:
bottom of page