top of page

Mucidim olur musun? Proje yarışması


MUCİDİM OLUR MUSUN? İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ Günümüz gençliğinin bilimsel düşünme ve uygulamaya koyma yetisini canlı tutarak kendilerini geliştirme, temel ve uygulamalı bilimlere olan ilgilerini arttırma ve bilime meraklı gençlerin yolunu açarak Geleceğin Bilim İnsanları yetiştirme arzusuyla düzenlediğimiz proje yarışması küçük mucitlerini bekliyor.

2. KATILIMCILAR T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir. Yarışma Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Bilgisayar Teknolojileri (Matematik Uygulamaları, Elektronik, Mekatronik, Kodlama) alanları olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.

3. YARIŞMA KOŞULLARI Yazım dili Türkçe olan yarışma ön eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Bir projede en fazla iki öğrenci olmak şartı ile her projenin bir danışman öğretmeni olmak zorundadır ve okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilir. Fen Bilimleri kategorisindeki projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı, özgün ve orijinal olmalıdır. Bilgisayar Teknolojileri kategorisindeki projeler ise matematikte kullanılan bir teoremin farklı bir yolla çözümü, bilgisayar teknolojilerine uygulanmaları veya yenilik katması, bilgisayar programcılığı destekli, toplum problemlerini ve güncel sorunları çözümlemeye yönelik olarak robotik teknolojiler veya mikro denetleyiciler (Arduino vb.) kullanılmalı, özgün ve orijinal olmalıdır.

Bu özelliklere sahip olmayan projeler değerlendirme aşamasında elenecek olup orijinal olmayan ve gerçekliği yansıtmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışmanlara aittir.

Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci tarafından hazırlanabilir.

Hazırlanan proje raporlarının gönderimi 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 16 Mart 2018 saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular online olarak kabul edilecek olup, ön elemeyi geçen projeler web sayfamızdan duyurulacaktır. Yarışmayla ilgili soru ve görüşlerinizi info@bayrampasabilimmerkezi.com adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Başvuru sırasında istenen proje özetleri 150-250 kelime aralığında olup, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Başvuruları uygun olmayan projeler sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Projeler 2 Nisan 2018 tarihine kadar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve ön elemeyi geçen projelerin sahipleri web sayfamızdan ilan edilecektir. 4.2. Ön elemeyi geçen proje sahipleri projelerini materyalleri ile beraber 14 Nisan Cumartesi 2018 tarihinde yarışma jürisine sunacaklardır. 4.3. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ Yarışma sonunda Bilimsel Araştırma ve Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde dereceye girecek olan ilk üç proje ödüllendirilecektir. Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.

1. 1.500 TL 2. 1.000 TL 3. 500 TL

Not: Ayrıca ön elemeyi geçen tüm projeler ödüllendirilecektir. Ödül töreni 14 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacaktır.

6. JÜRİ Değerlendirmeler Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır.

7. DİĞER Yarışma koşullarına uymadığı belirlenen, bilimsel çalıntı (intihal) yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son kararı verme yetkisi jüri üyelerine ait olup alınacak kararlar itiraz yoluna kapalıdır.

Mucidim Olur Musun? Yarışma Başvurusu için

bottom of page