top of page

Haydi Çocuklar Kodlama Öğrenmeye


Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “Haydi Çocuklar Kodlama Öğrenmeye” adlı kamu spotu Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 15 Şubat 2018 tarihinde verdiği kararla “Kamu yararına yönelik spot film” kabul edilerek yayınlanmaya başlamıştır.

“Haydi Çocuklar Kodlama Öğrenmeye” isimli bu spot film; çocukların, bilgisayarı sadece bir oyun ve eğlence aracı olarak görmemelerini, bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmelerini, karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler üretebilmelerini ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamak maksadıyla çocukları kodlama öğrenmeye teşvik için hazırlanmıştır. Kodlama ile ilgili çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması ve bu konuda hedeflenen kamu bilincinin oluşturulması düşünülmüştür.

Kodlama veya programlama becerilerine sahip olmanın, 21. yüzyılda bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli hale gelmesi bekleniyor. Bu yüzden kodlama becerisini öğrenmek için yeni yollar arayanların ve geliştirenlerin daha önde olacağı varsayılmakta. Nitekim Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı çalışmalara ek olarak son yıllarda çok sayıda kâr amacı gütmeyen kuruluş, yenilikçi ve ilgi çekici eğitim yaklaşımları ile kodlama eğitimi veren ortamlar oluşturdu.

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2015’te Kodlama Paneli’nin ardından Bakanlık makamının talimatlarıyla “Kodlama Dersi Müfredatı” hazırlatıldı. 2016’da ise kodlama eğitimi; algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini öğrencilerde geliştirmek amacıyla 2016 yılında 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8.sınıflarda seçmeli ders olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi’nin içeriğine eklenmişti. Talim Terbiye Kurulu tarafından bu dersin zorunlu ders haline getirilerek 2018-2019 yılından itibaren 5.6.7 ve 8. sınıflarda okutulması için çalışmalar devam ediyor.

MEB YEĞİTEK; geleceğin okuryazarlığı olarak kabul edilen kodlamayı, EBA aracılığıyla öğrenci ve öğretmenlerle buluşturarak, genelde bilgisayar bilimleri eğitimini özelde kodlama eğitimini desteklemek için blok tabanlı programlama ortamlarından Scratch, Alice ve Blockly’yi “Düşün, Tasarla, Kodla” başlığı ile öğrenci ve öğretmenlerinin hizmetine EBA Kodlama modülüyle sundu. “Haydi, Çocuklar Kodlama Öğrenmeye” adlı bu kısa film de tüketimin değil üretimin öncelendiği eğitim anlayışının oluşmasına imkân sağlayan adımlardan biri olarak yayımlandı.

Kaynak: MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü

bottom of page