top of page

Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Sınıflar


Bu projeyle, öğretmenlere derslerinde kullanabilecekleri artırılmış gerçeklik öğretim materyali geliştirme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Artırılmış gerçeklik, gerçek görüntü üzerine resim, ses, video, animasyon, 3 boyutlu model gibi sanal nesnelerin eş zamanlı olarak eklenmesini sağlayan bir teknolojidir. Böylelikle gerçek durum sanal nesnelerle zenginleştirilmektedir. Artırılmış gerçeklikte gerçekliğin grafik, ses, video, animasyon ve 3 boyutlu model gibi çoklu ortam ögeleriyle arttırılması, öğrencilerin zihinlerinde canlandırmakta zorlandıkları soyut kavramları somutlaştırarak kolay öğrenmelerini sağlar. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ders kitapları etkileşimli, ilgi çekici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı hale getirilebilir.

Hedef kitle

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan ilkokul ve ortaokul öğretmenleridir. Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğretmenlerin seçimi aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır.

Projeye 35 asil ve 20 yedek öğretmen seçilecektir.

Proje Takvimi ve Konaklama

Proje 25-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülecektir.Katılımcılar Kırşehir Grand Terme Otel’de (https://www.grandtermehotel.com/) 2 kişilik odalarda konaklayacaklardır. Katılımcılar otelin konaklamaya dahil olan çeşitli hizmetlerinden (havuz, hamam, sauna gibi) ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Projeye ait önemli tarihler şöyledir:

Proje başvurularının web üzerinden alınması7 Mayıs- 10 Haziran 2018

Asil ve yedek listelerin ilan edilmesi12 Haziran 2018

Kesin kayıtların alınması (Gerekirse yedek listelerin çalıştırılması)12-17 Haziran 2018

Proje etkinliklerinin uygulanması25-30 Haziran 2018

“Artırılmış Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Sınıflar” isimli projemiz TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SIRAKAYA Proje Yürütücüsü

bottom of page