top of page

STEM  destekli eğitim

BİLİM - TEKNOLOJİ - MÜHENDİSLİK - MATEMATİK 

STEM eğitimi,

okul öncesinden itibaren tüm yaş guruplarındaki sadece okul değil, bu yönde okul dışı destek eğitimleri de kapsar.

 

STEM çalışmalarını destekleyenler, mühendislik eğitiminin diğer alanlar içine katılarak daha da yaygınlaştırılmasını, mühendislik eğitimine daha erken yaslarda, hatta okul öncesinden başlanması gerektiğini savunmaktadırlar.

 

STEM Eğitimi Bilim (Fen!), Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında eğitimi ifade eder. Burada kastedilen bu alanlardaki eğitimlerin bütünleşik ve çocuklara yönelik uygulamalı olarak verilmesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotik Eğitim Akademisi, çocukların küçük yaşlarda sahip olduğu merak ve keşfetme duygusunu bilişsel beceriler kazanmasına yönelik oyun temelinde birleştirerek sunduğu robotik ve kodlama atölye çalışmalarıyla çocukların bilimsel ve matematiksel algılarının oluşmasını sağlarken, bilimsel çalışmalarda farklı boyutlarda düşünmenin de temellerini atmaktadır. Farklı boyutlarda düşünebilen bireylerin yetişmesi demek topluma, milletine ve hatta dünyaya yararlı nitelikli, problemleri farklı yollardan çözebilen gençlerin yetişmesi demektir. 

 

Okul öncesinden itibaren bu şekilde destek eğitimileri alan çocuklarınızın elbette okul hayatında kendi yaşıtlarından her zaman bir adım önde olacaktır.

 

Her yaş gubuna uygun STEM destekli robotik uygulamalı atölye çalışmaları, öğrencilerin basit motorlu makine ve mekanizmaları kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlarken, dişli çarklar, makaralar, manivela, tekerlekler, akslar gibi basit makinelerin çalışma prensipleri ile hız, kuvvet, kaldırma kuvveti, denge gibi fen konularını daha ufak yaştan itibaren, tasarlayarak problem çözme, analitik düşünme, yaratıcı düşünme becerileriyle bütünleştirirler. Mühendislik çalışmalarının temeli olarak da adlandırabileceğimiz bu çalışmalar, çocukların bilişsel ve duygusal olarak tüm gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır.

S – SCIENCE / Bilim (Fen)


21. Yüzyıl içinde dünya için çözülmesi gereken temel sorunların başında, enerji, gıda gibi kaynakların düzenlenmesi gelmektedir. Bu sorunların hepsi bilimle çözülebilir. Bu nedenle daha fazla bilim eğitimine ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumu pozitif bilimle sınırlayamayız.
Dünya çapında bilimi temsil eden bu başlık ülkemizde fen eğitimi olarak isimlendirilmekte ve okullardaki basit fen deneylerinden
ileri gidememektedir.

T – TECHNOLOGY / Teknoloji

Bu alanda amaçlanan sadece teknoloji üretimi değildir. Burada bilimi geliştiren araç olarak teknolojinin kullanılmasıdır. Son yıllardaki teknolojinin gelişimi bilimi nasıl ileri noktalara götürdüğü, yeni bilim dallarının oluşmasını sağladığını düşünün. Burada temel yaklaşım teknolojiyi insan ve bilim için
üretmektir.

E – ENGINEERING / Mühendislik

Bu alanda kastedilen mühendislik düşünme biçimidir. Mühendislik düşünme biçimi insan ve ihtiyaç odaklı üretime yönelik neden-sonuç ilişkisi kurarak tasarım yapmasıdır.  

M – MATHEMATICS / Matematik

Bu alanda kastedilen herkesin ileri seviyede matematik öğrenmesi değildir. Unutmayalım matematik bir bilim değildir. Ama bilimsel konuşabilmek için matematiği iyi öğrenmemiz gerekir. Matematiksiz bilim olmaz. 

STEM DESTEKLİ UYGULAMALAR

<> Bilimi soyut bir kavram olmaktan kurtarır. Bilimsel çalışmaları elle tutulur, heyecan verici, bir araca dönüştürür.

<> Bilimi gerçek hayata ait problemleri çözmek için kullanmalarını sağlayarak merak etmeyi, çözüm bulmayı öğretir, soru sorma özgüveni kazandırır.

<> Mühendislik, teknoloji ve yazılım ile ilgili deneyim ve keşifler yaşayarak bilimden heyecan duymalarını sağlar.

bottom of page